• Tel: 0 232 210 28 28
  • E-posta: info@hayaldeluxe.com
Menu

icon

Sepet

YÜZYÜZE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.- SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : HAYAL Kuaför Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca “SATICI” olarak anılacaktır)
Merkez Adresi : Aşık Veysel Mah Yeşillik Cad No: 261/4 Karabağlar/İzmir
İade Adresi : Aşık Veysel Mah Yeşillik Cad No: 261/4 Karabağlar/İzmir
Telefon :  0 (232) 210 28 28
Faks :
E-posta : info@hayaldeluxe.com
Mersis No : 0460096379200001

MADDE 1.2.- ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı :  MÜŞTERİ UNVAN(Bundan böyle kısaca “ALICI” olarak  anılacaktır)
TCKN/VKN :  
Adresi :
Telefon :
E-posta :

İşbu Sözleşme’de ALICI ve SATICI birlikte kısaca Taraflar olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

İşbu Satış Sözleşmesi’nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait işbu Sözleşme’de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünleri sipariş etmek sureti ile satışı, satış bedelinin ödenmesi, teslimi ve Taraflar’ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

3.1.      İşbu Sözleşme’ye konu ürün/ürünlerin adı, kodu, cinsi, türü, malzemesi, modeli, rengi, ebatları, miktarı, satış bedeli, teslim tarihi vs hususları içeren ve ALICI’nın talebi ile Tarafların mutabık kalarak oluşturdukları TABLO-1; işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup Taraflarca ürünlerin TABLO-1’de belirtildiği hali ile teslim edileceği kararlaştırılmıştır. (SONUNA TABLOYU EKLEYİİNN)

3.2.      ALICI, TABLO-1’de oluşturulan siparişleri üzerinde, her türlü değişiklik, ekleme, çıkartma, yeni sipariş, ek hizmet vs durumda oluşabilecek fiyat farklarını karşılayacağını, teslim tarihinin değişebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. ALICI’nın, işbu sözleşme imzalandıktan ve sipariş hazırlandıktan sonra, üretilen malların kullanılamayacağı şekilde değişiklik yapması halinde bu sözleşme uyarınca ücret iadesi yapılmayacak; yeni siparişler yeni bir Sözleşmeye konu edilecektir. Şu kadar ki, ürünlerin teslimatı yapılmadan bu değişiklik gerçeklemiş ise, ALICI yeniden nakliye-montaj bedeli ödemeyecektir.

3.3.      ALICI, işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürünlerin seçilen renginin-ürün siparişi yüz yüze oluşturulmamışsa- mevcut fotoğraftaki rengi ile birebir aynı olmayabileceğini, ışık, çekim ve kumaştan kaynaklı renk farklılıkları olabileceğini kabul etmektedir. ALICI’nın özel siparişi üzerine hazırlanan ürünlerin salt bu nedenle iadesi kabul edilmeyecektir.  

 

MADDE 4- ÖDEME

4.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve nakliye-montaj bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

4.2. ALICI sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelinin %50(yüzdeli)’sini işbu sözleşmenin imza tarihinde, kalan %50’sini ise teslimat sırasında ödeyecektir.

4.3. Havale/EFT yolu ile yapılan ödemelerde, Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

4.4. ALICI’nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması SATICI’nın insiyatifi dışındadır. SATICI’nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar ilan edilecektir.

4.5.      Nakliye ve montaj ücreti, ürün/ürünlerin bedeline dahil olmayıp, ALICI’nın ödeyeceği ürün/ürünlerin bedeline eklenecek ve ALICI tarafından ürün/ürünlerin bedeli, nakliye ve montaj ücreti ve mevcutsa ek masraflar ile birlikte ödenecektir. Bu durumda anlaşılmış bulunan ücret TABLO-1’de mevcuttur.

4.5.1.   ALICI tarafından Sözleşme’ye konu ürünlerin nakliye ve montajının talep edilmesi halinde, ALICI, İzmir içi teslimatta 1,00.-TL/km; İzmir dışı teslimatta 1,50.-TL/km ücreti, nakliye ve montaj bedeli olarak ödemeyi kabul eder.

 

4.5.2.   ALICI’nın montaj ve nakliye istememesi durumunda SATICI’nın sorumluluğu siparişi verilen ürünlerin paketlenmesine kadar olup yüklenmesi ve taşınmasından kaynaklı hasar ve sorunlardan SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 5- TESLİMAT

5.1. ALICI tarafından siparişi verilen ürün/ürünler, ALICI’ya özel, seçimlerine uygun olarak üretilebilecek nitelikte olup teslimat tarihi ürünün niteliği ve niceliğine göre değişkenlik gösterecektir. Bu hususta belirleyici ve bağlayıcı süre TABLO-1’de mevcuttur.

5.1.1.   Nakliyeye hazır olan ürünler ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere; Taraflarca kararlaştırılan günde ve saatte teslim edilir. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ve isimleri ALICI tarafından önceden bildirilen kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. ALICI’nın, SATICI ile birlikte belirlemiş olduğu tarih ve saat aralıklarında adreste bulunmaması ya da siparişi teslim alacak başka bir kimsenin bildirilmemiş olması durumunda teslimat gerçekleştirilemeyecektir. Bu durumda ALICI’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

5.1.3. Teslim anında ALICI’nın kendisinin veya teslim almaya yetkili kıldığı birinin, ürünün/ürünlerin teslim edileceği adreste bulunmaması halinde dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın ürünü geç almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zarar, hasar ve giderlerden ALICI sorumludur.

5.2 ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye-montaj hizmet bedeli karşılığında SATICI tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, E-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek, ALICI’nın e-posta adresine gönderilecektir. SATICI tarafından ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ise ürün/ürünleri sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak SATICI’ya bildireceğini ve SATICI’ya yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

5.3. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI’nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

5.4. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilmesinden SATICI sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat ve montaj sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında teslim ve montaj için gelmiş bulunan eleman ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Nakliye ve montajın SATICI’ya ait olmadığı durumlarda ise SATICI’nın sorumluluğu ürünlerin sağlam ve eksiksiz olarak paketlenmesi ile birlikte sona ermektedir. ALICI, bu durumda yükleme, taşıma ve montaj kaynaklı sorun ve hasarların sorumluluğunu kabul etmektedir.

5.4.1. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anında fark edilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde SATICI tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI’dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

MADDE 6- SÖZLEŞMEDEN DÖNME/İADE/DEĞİŞİM KOŞULLARI

6.1. ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendi siparişi doğrultusunda özel olarak üretildiğini bilmekte ve bu sebeple işbu sözleşme gereğince üretilmesi için gerekli malzeme temini yapılan siparişine ait sözleşmeden dönemeyeceğini kabul etmektedir.

6.2.      İşbu sözleşme gereğince SATICI tarafından ALICI’nın siparişi doğrultusunda özel olarak üretimi/teslimatı/montajı yapılmış olan ürün/ürünler hakkında iade mümkün olmayıp ALICI, mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması, işçilik ile varsa malzeme farkını ödemesi şartı ile geçerli bir sebep var ise değişim talep edebilecektir.

6.3.      Siparişi verilen ürünün üretim, malzeme, işçilik, nakliye ve montaj kaynaklı meydana gelebilecek hasar ve sorunlar nedeniyle SATICI’nın her zaman sorumluluğu bulunmakta olup ALICI, bu konuda yukarıda yazılı SATICI iletişim yollarından birini kullanarak yasal haklarını kullanabilecektir.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1.      SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 3 (üç) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, SATICI ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. SATICI’nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.2.      Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. SATICI, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) nedeni ile Sözleşme’de yer alan ürün/ürünleri taahhüt edilen süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (ondört) gün içerisinde kendisine iade edilir.

7.3.1    İşbu Sözleşme’de yer alan ve ALICI’nın bazı kişisel bilgilerini (ad-soyad, telefon, TC Kimlik Numarası adres veya e-posta adresleri vb. gibi) SATICI veri sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır.

7.3.2.   SATICI, işbu sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; gerektiğinde ALICI ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. Kişisel Veriler aynı zamanda SATICI’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için, SATICI’nın işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. ALICI, SATICI’nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul eder.

ALICI; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu SATICI’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

 

MADDE 8- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI, işbu Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ise İzmir Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkına; 6102 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümünde ise İzmir Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve İzmir Mahkemelerine başvurma hakkına sahiptir.

 

SATICI

:  HAYAL Kuaför Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ALICI :
TARİH :

 

 

×

Merhaba

WhatsApp destek hattımız ile iletişime geçmek için aşağıdaki temsilcimize tıklayın. info@hayaldeluxe.com

×