• Tel: 0 232 210 28 28
 • E-posta: info@hayaldeluxe.com
Menu

icon

Sepet

YURTDIŞI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

 1. TARAFLAR

1.1.İHRACATÇI

İsim           : HAYAL Kuaför Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(Bundan böyle kısaca “İHRACATÇI” olarak anılacaktır)

Adres        : Aşık Veysel Mah Yeşillik Cad No: 261/4 Karabağlar/İzmir

Telefon     : 0(232)210 28 28

Faks          :

E-mail       : info@hayaldeluxe.com

Yetkili       : Ömer Çevik / Sedat Çevik

 

1.2.İTHALATÇI

İsim           :

                   (Bundan böyle kısaca “İTHALATÇI” olarak anılacaktır.)

Adres        :

Telefon     :

Faks          :

E-mail       :

Yetkili       :

 

 1. MALLAR

 

2.1.                        İşbu Sözleşme’ye konu ürün/ürünlerin adı, kodu, cinsi, türü, malzemesi, modeli, rengi, ebatları, miktarı vs hususları içeren ve İTHALATÇI’nın talebi ile Tarafların mutabık kalarak oluşturdukları TABLO-1; işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup Taraflarca ürünlerin TABLO-1’de belirtildiği hali ile teslim edileceği kararlaştırılmıştır. (SONUNA TABLOYU EKLEYİİNN)

2.2.                        İTHALATÇI, TABLO-1’de oluşturulan siparişleri üzerinde, her türlü değişiklik, ekleme, çıkartma, yeni sipariş, ek hizmet vs durumda oluşabilecek fiyat farklarını karşılayacağını, teslim tarihinin değişebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İTHALATÇI’nın, işbu sözleşme imzalandıktan ve sipariş hazırlandıktan sonra, üretilen malların kullanılamayacağı şekilde değişiklik yapması halinde bu sözleşme uyarınca ücret iadesi yapılmayacak; yeni siparişler yeni bir Sözleşmeye konu edilecektir.

2.3.                        İTHALATÇI, işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürünlerin seçilen renginin-ürün siparişi yüz yüze oluşturulmamışsa- mevcut fotoğraftaki rengi ile birebir aynı olmayabileceğini, ışık, çekim ve kumaştan kaynaklı renk farklılıkları olabileceğini kabul etmektedir. İTHALATÇI’nın özel siparişi üzerine hazırlanan ürünlerin salt bu nedenle iadesi veya değişikliği kabul edilmeyecektir.

 

2.4.            Üretimi biten teslimatı yapılacak malların siparişe uygunluğunu göstermek amacıyla İHRACATÇI tarafından paketleme yapılmadan önce malların bitmiş hali ve paketleme yapılırken çekilmiş olan video ve/veya fotoğrafların İTHALATÇI’ya internet yolu ile gönderimi sağlanacaktır. İTHALATÇI tarafından ödemenin tamamlanması için koşul, bu hükmün yerine getirilmesidir.

 

 1. TESLİMAT

 

3.1.            ICC TERM               :

EXW TESLİM ŞEHRİ INCOTERMS 2010

3.2.            TESLİMAT YERİ   :

AÇIK ADRES

3.3.            TESLİMAT SÜRESİ:

Teslimat süresi, TABLO-1’de İTHALATÇI tarafından oluşturulan siparişler için                                            olarak belirlenmiştir.

3.4.            NAKLİYE                :

Siparişi verilen ürünlerin sevkiyatı, İTHALATÇI’nın belirlemiş olduğu, aşağıda adı ve iletişim bilgileri yazılı nakliye tarafından, İHRACATÇI’nın yukarıda yazılı iş yeri adresinden teslim alınmak üzere yapılacaktır (m 3.1’de belirtildiği üzere Ex Works Incoterme uygun olarak).

 

 1. FİYAT

 

TABLO-1’de oluşturulan sipariş ve hizmetlerin bedeli                                                                               TL/USD/EUR’dur.

 

 

 1. ÖDEME

 

5.1.            ÖDEME BİÇİMİ     :

İşbu Sözleşmenin 4. Maddesinde belirlenen ücretin %30(yüzdeotuz)’luk kısmı, İTHALATÇI tarafından işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte, kalan %70’i ise İHRACATÇI tarafından Exw Incoterms’e uygun olarak malların sağlam ve eksiksiz şekilde (m 2.4 gereği) taşıyıcıya teslim edildiğinin İTHALATÇI’ya internet yolu ile video/fotoğraf olarak gönderilmesini takiben, mallar yola çıkmadan önce gerçekleştirilecektir.

 

Aksi belirtilmedikçe, ödeme online aktarım (teletransmission) yoluyla İHRACATÇI’nın aşağıda yazılı banka hesabına aktarılacaktır ve İTHALATÇI ödeme sorumluluklarını anılan miktar İHRACATÇI’nın bankasına ulaşana kadar eksiksiz yerine getirecektir.

 

ÖMER ÇEVİK TR                                                      

 

 

Fiyatların cari kur üzerinden mi, yoksa başka bir ülkenin döviz kuru üzerinden mi hesaplanacağı, döviz kurundaki dalgalanmaların nasıl hesaba katılacağı ve hangi tarafın sorumluluğu altında olacağı açıkca belirtilmelidir.

 

İskonto ve komisyon miktarları ve bunların kimin tarafından ödeneceği sözleşmede açıkca belirtilmelidir. Gerekirse, komisyon hesabının nasıl ve hangi oran üzerinden yapılacağı belirtilmelidir. 

 

 1. DÖKÜMANLAR

 

İHRACATÇI, İTHALATÇI’ya veya gerekli olduğu takdirde İTHALATÇI’nın bankasına aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır (ilgili kutuları işaretleyiniz ve ilgili olduğu durumlarda gerekli evrak adedini belirtiniz):

 

 Ticari Fatura _________________________________________________________________

 Gümrük Dökümanları _________________________________________________________

 Gerekli Nakliye Belgeleri (detaylı olarak belirtilecek) ___________________________________

______________________________________________________________________________

 Koli Listesi __________________________________________________________________

 Sigorta Belgeleri _____________________________________________________________

 Menşe Şahadetnamesi _________________________________________________________

 Gözetim Raporu ______________________________________________________________

 Diğer Dökümanlar ____________________________________________________________

 

İHRACATÇI, taraflar başka bir şekilde anlaşmadıkları sürece, İTHALATÇI’ya söz konusu dökümanları duzenleyerek uygulamada olan Incoterm’e uygun olarak teslim edecektir.

 

 1. ZAMANINDA ÖDEME YAPILMASINDA BAŞARISIZLIK DURUMU

 

İTHALATÇI’nın belirlenen tarihte ödeme yapmada başarısız olması durumunda, İHRACATÇI, belirlenen son ödeme tarihi ile ödemenin tahsil edildiği tarih arasında geçen süre için faiz işletme hakkına sahiptir. Uygulanacak faiz oranı, taraflar başka bir şekilde anlaşmadıkları sürece, ödemenin yapıldığı ülkede sözleşmede belirtilen para birimine uygulanan ortalama kısa dönem banka faiz oranının % 2 üzerinde uygulanacak, eğer ödemenin yapılacağı yerde böyle bir orana ulaşılamıyorsa veya taraflar spesifik bir faiz oranında anlaşmamışlar ise, söz konusu faiz oranı ödeme yapılacak para birimini resmi olarak kullanan ülkede uygulanan ortalama kısa dönem banka faiz oranlarına göre belirlenecektir. Taraflar arasında anlaşma sağlanan diğer faiz oranı:______________________________’dır. İHRACATÇI’nın bu sözleşmeyi, ödemenin, herhangi bir sebeple (ortaya çıkabilecek mücbir sebepler / force majeure’den kaynaklanan geçici engeller dışında)  son ödeme tarihinden sonra 14(ondört) gün içinde yapılamaması durumunda, İTHALATÇI’yı yazılı olarak uyarmak suretiyle, iptal etme hakkı bulunmaktadır.

 

 1. ZAMANINDA TESLİM YAPILMASINDA BAŞARISIZLIK DURUMU

 

İTHALATÇI, İHRACATÇI’nın malları zamanında teslim edememesi durumunda, zararının telafisi için, anlaşılan teslim tarihinden veya anlaşılan teslim süresinin son gününden itibaren geçen her bir hafta için, İHRACATÇI’yı gecikmeyle ilgili olarak yazılı bir uyarı göndermek kaydı ile, malların toplam bedelinin % 0.5’i oranında bir değere hak kazanır.süre/oran nasıl ???

 

İTHALATÇI’nın, İHRACATÇI’yı teslim tarihinden veya teslim süresinin son gününden itibaren 7 gün içerisinde  yazılı olarak uyarması ile zarar hakkı teslim tarihinden veya anlaşılan teslim süresinin son gününden itibaren işleme geçer. Eğer İTHALATÇI, İHRACATÇI’yı teslim tarihinden veya teslim süresinin son gününden itibaren 7 gün içerisinde  yazılı olarak uyarmaz ise, zarar hakkı uyarı tarihinden itibaren işleme geçer. Gecikme cezaları toplam mal bedelinin % 10’unu(oran değişsin mi???) aşamayacaktır. İTHALATÇI’nın, bu sözleşmeyi, teslimatın herhangi bir sebeple (ortaya çıkabilecek mücbir sebepler / force majeure’den kaynaklanan geçici engeller dışında)  son teslim tarihinden sonra 14(ondört) gün içinde yapılamaması durumunda, İHRACATÇI’yı yazılı olarak uyarmak suretiyle, iptal etme hakkı bulunmaktadır.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER (FORCE MAJEURE)

 

Taraflardan birisi aşağıda belirtilen mücbir sebeplerden birine maruz kaldığı durumda, yükümlülüklerini yerine getirme sorumluğu kalkar.

 

 • Başarısızlık taraflardan birisinin kendi kontrolü dışındaki engellerden ortaya çıkmış ise,

 

 • Bu sözleşme imzalanırken mantıki olarak hiç bir şekilde tahmin edilemeyecek bir olay vuku bulduğunda ve bu olayın taraflardan birisinin üzerinde iş yapamayacak etkisi olması halinde,

 

 • Böyle bir engelden kaçınmanın veya üstesinden gelmenin mantıki olarak bir yolu bulunmamakta ise,

 

 • Sayılanlar dışında kalan; ancak objektif olarak değerlendirildiğinde taraflardan birinin veya her ikisinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesine ve/veya getiremeyecek olmasına sebebiyet veren diğer olaylar gerçekleşmiş ise

 

ve ilgili taraf bu durumu kanıtlarsa, söz konusu yükümlülükten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

 

Taraflardan birisinin mücbir sebep durumuna maruz kalması durumunda, ilgili taraf bu durumun ve etkilerinin kendisine engel teşkil ettiği an, beklenebilen makul bir zamanda, ortaya çıkan engeller ve etkilerini ilgili belge ve kanıtlarla karşı tarafa yazılı bir uyarı ile iletmekle sorumludur. Mücbir sebep durumunun sona ermesi halinde ilgili taraf karşı tarafı yine bir yazılı uyarı ile bilgilendirecektir. Aksi halde mücbir sebebe maruz kaldığını iddia eden taraf, tüm zararlardan sorumlu olacaktır.

 

Eğer mücbir sebep sonucu ortaya çıkan engel geçicilik arz ediyorsa mücbir sebebe maruz kalan tarafın yapacağı yazılı bildirimde bu duruma ilişkin süre belirtmesi halinde sözleşmedeki yükümlülüğü belirtilen tarihe kadar veya süre boyunca ertelenmiş sayılacaktır.

 

Eğer mücbir sebep durumunun söz konusu süre içerisinde ortadan kalkma ihtimali görünmüyor ise veya yükümlülüğün yerine getirilmesi bu şartlar altında kesinlikle imkansız ise, taraflardan herhangi birisi bu sözleşmeyi, karşı tarafa son verme kararını belirten yazılı bir uyarı yapmak suretiyle, bitirebilir.

 

 1. TEMEL YETERSİZLİK DURUMU

 

Taraflardan birisi, bu sözleşmeyi, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmede temel bir yetersizlik durumu olduğunu kanıtlaması halinde, karşı tarafa yazılı bir uyarı vermek suretiyle, iptal edebilir.

 

Temel yetersizlik durumunda, zarara uğramış taraf sözleşmeyi bitirme ve kusurlu taraftan zararının karşılanmasını talep etme ve/veya malları satma veya satın alma hakkına kavuşur. Bu durumda kusurlu taraf, zarar gören tarafın zararının giderilmesi yönünde elinden geleni yapacaktır.

 

Sözleşmenin iptal edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar ve/veya kayıplarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda bu sözleşmenin anlaşmazlıkların çözümü maddesi (15. madde) uyarınca belirlenen hükümlere başvurulacaktır.

 

 

 1. GÖZETİM PROSEDÜRÜ

 

İthalatçı, ithal ettiği veya edeceği malların kalitesinden tatmin olmaması durumunda, ihracatçıyı bu tatminsizliği konusunda malların tesliminden sonra, ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece_____, 7 gün içerisinde olmak kaydı ile,  mümkün olan en kısa zaman içerisinde, ihracatçıyı yazılı bir uyarı ile bilgilendirmek zorundadır. Bu durumda, ithalatçı zaman geçirmeden bir uzman ataması için ____burada belirtilen kuruluşa ________________ başvuracaktır. Eğer burada, taraflar arasında üzerinde anlaşılan bir kuruluş belirtilmemiş ise, ithalatçı ilgili bir bağımsız bir uzmanın atanması için zaman geçirmeden gerekenleri yapacaktır. Atanan uzman iddia edilen kalite uygunsuzluğu durumunu inceleyecek ve taraflara rapor edecektir. Bu amaçla ilgili uzman bütün malları veya örneklerini kontrol etme ve uygun göreceği test ve analizleri yapma yetkisine sahip olacaktır.

 

Söz konusu uzman, sonuç gözetim raporunun, tarafların kayıtlı posta adresine gönderilmesini sağlayacaktır. Sonuç raporu, eğer taraflarlardan birisinin, raporun alınmasından itibaren, ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece_____, 45 gün içerisinde, bu sözleşmenin anlaşmazlıkların çözümü maddesi (15. madde) uyarınca belirlenen hükümlere çerçevesinde bir başvurusu olmaması şartı ile, taraflar açısından nihai ve bağlayıcı olacaktır.

 

Söz konusu uzmanın tüm ödemeleri ve harcamaları ithalatçı tarafından denetim prosedürü tamamlanıncaya kadar geçici olarak karşılanacaktır. Denetim sonrasında malların sözleşmede belirtilen satandartlara uygunsuzluğu kanıtlanırsa tüm harcamalar ihracatçı tarafından ithalatçıya geri ödenecektir. 

 

 1. ZARAR AZALTMA

 

İthalatçı, teslim edilen malların kalitesinden tatmin olmadığında, malların korunması ile mevcut şartlar altında makul olan ilgili tüm önlemleri almakla sorumludur. Malların sözleşmede belirtilen standartlara uygunsuzluğu kanıtlanırsa, tüm harcamalar ihracatçı tarafından ithalatçıya geri ödenecektir. 

 

Eğer ihraç edilen mallar çabuk bozunacak cinsten ise veya korunması / depolanması makul olmayan maliyetlere karşılık geliyorsa, ithalatçı ihracatçıya niyetini yazılı olarak belirttikten sonra, malları en uygun koşullarda satmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ancak, ithalatçı mallardan yeterli miktarda olanı ileride olası bir denetim işleminde kullanılmak üzere tutmak ve ihracatçıya (ve bu sözleşmenin 11. Maddesi hükümlerine uygun olarak atanan her hangi bir denetim uzmanına) bu mal örneklerini gerektiğinde temin etmek zorundadır.

 

 1. TARAFLAR ARASINDA İLETİŞİM

 

Taraflar arasında bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak bütün iletişim faaliyetleri yazılı olacak ve yazışmalar normal posta, faks, e-mail, WhatsApp veya kararlaştırılacak başkaca bir sosyal iletişim platformu yolu ile ilgili taraflara gönderilecektir. E-mail olarak gönderilen bütün mesajlar “sadece okunabilir” veya daha sonra değiştirilmeye olanak vermeyecek bir formatta olmalıdır. Faks veya e-mail ile yapılacak bütün iletişim göndericinin sorumluluğu altındadır.

 

Bu Sözleşme ile tarafların belirttikleri iletişim vs bilgilerinde değişiklik olması halinde, tarafların bu değişikliği 3(üç) gün içerisinde bildirmeleri zorunludur. Aksi halde yazılı yerler ve kişilere yapılan tebliğler ile gönderilen evraklar geçerli sayılacaktır.

 

Bu sözleşmede geçen bütün tarihlerde takvim günleri esas alınmıştır.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK KURALLARI

 

Buraya kadar sözleşme hükümlerinde yer almayan bütün konular için, önem sırası azalır mahiyette olmak kaydı ile aşağıda belirtilen düzenlemelere başvurulacaktır;

 

 • Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satış Sözleşmeleri Konvensiyonu

 

 • UNIDROIT Uluslararası Ticari Sözleşmeler Prensipleri

 

 • Yukarıda sözü edilen düzenlemeler tarafından kapsanmayan konular var ise, İHRACATÇI’nın ülkesinde uygulamada olan kanunlar esas alınacaktır.

 

 1. ANLAŞMAZLIK HALİ

 

Bu sözleşmede geçen hükümlerin yerine getirilmesinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun durumunda, taraflar sorunun öncelikle kendi aralarında iyi niyet ve özveri ile yürütülecek müzakereler ile giderme yoluna başvuracaklardır. Eğer sorun malların belirtilen standartlara uyumu konusunda ise, taraflar herhangi bir işlem öncesi, bu sözleşmenin 11. maddesinde belirilen gözetim işlemlerini izleyeceklerdir. Taraflar, bu işlemler sonucu tatmin olmaz ise, aşağıda belirtilen anlaşmazlık hali çözümü prosedürü çerçevesinde hareket edeceklerdir YUKARDAKİLERE BAĞLI.

 

Anlaşmazlığın çözülememesi durumunda, Taraflar İzmir Mahkemelerini yetkili kılmışlardır.

Bu durumda davayı açma ve temsil etme yetkisi Tarafların aşağıda yazılı temsilcilerinde bulunmaktadır.

 

Tarafların Türkiye’de yerleşik temsilcileri bilgileri:

 

 • Ömer Çevik/Sedat Çevik (tc adres tel)
 • İthalatçının temsilcisi adresi (tc adres tel)

 

 1. İşbu 16 maddeden oluşan sözleşme, Taraflarca okunup müzakere edilerek iki nüsha şeklinde imzalanmıştır.

 

 

İHRACATÇI                                                               İTHALATÇI

 

TARİH __________________________                       TARİH __________________________

 

İSİM ____________________________                       İSİM ____________________________

 

 

__________________________________         __________________________________

İMZA                                                            İMZA

×

Merhaba

WhatsApp destek hattımız ile iletişime geçmek için aşağıdaki temsilcimize tıklayın. info@hayaldeluxe.com

×