• Tel: 0 232 210 28 28
  • E-posta: info@hayaldeluxe.com
Menu

icon

Sepet

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.- HAYAL DELUXE BİLGİLERİ

Ünvanı : HAYAL Kuaför Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca “HAYAL DELUXE” olarak anılacaktır)
Merkez Adresi : Aşık Veysel Mah Yeşillik Cad No: 261/4 Karabağlar/İzmir
İade Adresi : Aşık Veysel Mah Yeşillik Cad No: 261/4 Karabağlar/İzmir
Telefon :  0 (232) 210 28 28
Faks :
E-posta : info@hayaldeluxe.com
Mersis No : 0460096379200001

MADDE 1.2.- ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı :  MÜŞTERİ İSİM SOYİSİM (Bundan böyle kısaca “ALICI” olarak anılacaktır)
T.C. Kimlik No :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

İşbu Sözleşme’de ALICI ve HAYAL DELUXE birlikte kısaca Taraflar olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarakALICI’nın, HAYAL DELUXE’ya ait www.hayaldeluxe.com         isimli internet sitesinde (Bundan böyle kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır) ve işbu Sözleşme’de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek sureti ile satışı, satış bedelinin ödenmesi, teslimi ve Taraflar’ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

Tereddüde mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, kural olarak Sözleşmeye konu ürünlerin nakliyesi HAYAL DELUXE ile anlaşmalı nakliye ile yapılacak olupfiyatlar nakliye dahil, montaj hariç fiyatlarımızdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

3.1.      İşbu Sözleşme’ye konu ürün/ürünlerin adı, kodu (cinsi, türü, modeli, rengi), miktarı,satış bedeli gibi bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ürün Açıklaması Adet KDV Dahil Birim Fiyat Ara Toplam
ÜRÜNÜN ADI,

YAPILACAĞI MALZEME,

RENK,

EBAT

 

Nakliye Ücreti : 0 TL
Montaj Ücreti : 0TL
Ödeme Şekli :
İndirim Toplamı : 0 TL
Toplam (KDV Dahil) : 0 TL

 

Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :

3.2.      ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında sipariş edilen ürünlerin seçilen renginin, internet sitesinde mevcut fotoğraftaki rengi ile birebir aynı olmayabileceğini, ışık, çekim ve kumaştan kaynaklı renk farklılıkları olabileceğini kabul etmektedir. ALICI’nın özel siparişi üzerine hazırlanan ürünlerin salt bu nedenle iadesi kabul edilmeyecektir.  

 

MADDE 4- ÖDEME

4.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

4.2. ALICI internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini Visa veya Mastercard kredi kartı veya bankamatik kartı ile ödeyecektir.

4.3. Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden HAYAL DELUXE sorumlu değildir.

4.4. ALICI’nın ürün/ürünleri sipariş ettiği tarihte HAYAL DELUXE tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış bulunan, mesafeli satışlarda geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama ALICI’nın kampanya koşullarına havi olması şartıyla ALICI’nın siparişine de uygulanacaktır.

4.5. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini HAYAL DELUXE’ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri HAYAL DELUXE’nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak, eksiksiz ve hasarsız biçimde HAYAL DELUXE’ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ALICI, HAYAL DELUXE’nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6. ALICI’nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması HAYAL DELUXE’nıninsiyatifi dışındadır. HAYAL DELUXE’nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.

4.7. Nakliye ve montaj ücreti, ürün/ürünlerin bedeline dahil olmayıp, ALICI’nın ödeyeceği ürün/ürünlerin bedeline eklenecek ve ALICI tarafından ürün/ürünlerin bedeli, nakliye ve montaj ücreti ve mevcutsa ek masraflar ile birlikte ödenecektir. Teslimat ücreti ve mevcutsa ek masraflar 3. maddede yer alan tabloda gösterilmiştir.

MADDE 5- TESLİMAT

5.1. ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler, ALICI’ya özel, seçimlerine uygun olarak üretilebilecek nitelikte olup tahmini teslimat tarihleri her ürün için ayrı olarak ürün bilgilendirme kısmında mevcuttur. Nakliyeye hazır olan ürünler ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ve isimleri ALICI tarafından önceden bildirilen kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. ALICI’nın, HAYAL DELUXE ile birlikte belirlemiş olduğu tarih ve saat aralıklarında adreste bulunmaması ya da siparişi teslim alacak başka bir kimsenin bildirilmemiş olması durumunda teslimat gerçekleştirilemeyecektir. Bu durumda ALICI’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

5.1.2. Teslim anında ALICI’nın kendisinin veya teslim almaya yetkili kıldığı birinin, ürünün/ürünlerin teslim edileceği adreste bulunmaması halinde dahi HAYAL DELUXE edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın ürünü geç almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zarar, hasar ve giderlerden ALICI sorumludur.

5.2 ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye hizmet bedeli karşılığında HAYAL DELUXE tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, E-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek, ALICI’nın e-posta adresine gönderilecektir. HAYAL DELUXE tarafından ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ise ürün/ürünleri sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak HAYAL DELUXE’ya bildireceğini ve HAYAL DELUXE’ya yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

5.3. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda HAYAL DELUXE’nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

5.4. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilmesinden HAYAL DELUXE sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.

5.4.1. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anında farkedilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde HAYAL DELUXE tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI’dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

5.4.2. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anından sonra farkedilmesi durumunda ise, ALICI HAYAL DELUXE’ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürün/ürünler HAYAL DELUXE tarafından yönlendirilecek kargo firması ile taşınacak olup, teslim alınan işbu ürün/ürünler HAYAL DELUXE tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürün/ürünler, HAYAL DELUXE tarafından iade alındığı tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. Aksi takdirde ürün/ürünler ALICI’ya iade edilecektir.

5.4.3.   Ürün/ürünlerin nakliyesi, HAYAL DELUXE tarafından anlaşmalı olduğu nakliye şirketi ile değil de, kargo firması aracılığı ile gerçekleştirilmişse; sevkiyat esnasında, sevkiyattan kaynaklı oluşan hasarlardan, tespit tutanağı düzenlenmiş olması halinde HAYAL DELUXE sorumlu olup kargo şirketine rücu hakkı saklıdır.

5.5. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması, ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, HAYAL DELUXE’nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde HAYAL DELUXE’ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.

6.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde,tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.

6.3. Sipariş öncesinde ALICI’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır. ALICI, cayma hakkını “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” te düzenlenen hususlar birlikte aşağıdaki sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

– Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve HAYAL DELUXE veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

– ALICI’nın istekleri veya kişisel ihiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

– Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsuruları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

– Tesliminden sona başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılaması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

– Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.4. ALICI, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak HAYAL DELUXE’ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, HAYAL DELUXE, ürün/ürünleri ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak, teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm nakliye masrafları HAYAL DELUXE tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür. ALICI, ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. ALICI cayma süresi içinde ürün/ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. HAYAL DELUXE, cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri HAYAL DELUXE’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve HAYAL DELUXE ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. HAYAL DELUXE’nın işbu Sözleşme’nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu Kargo Firmasının öğrenilebilmesi için HAYAL DELUXE ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği HAYAL DELUXE’nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.Şirket iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.

6.5. ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masraflarını, ürün/ürünlerin cayma hakkının HAYAL DELUXE’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. HAYAL DELUXE’nınALICI’nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, HAYAL DELUXE’ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda HAYAL DELUXE’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

6.6. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı HAYAL DELUXE’ya ulaştırmak üzere 1. maddede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, HAYAL DELUXE’nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği HAYAL DELUXE’nın açık adres – telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazlar konusunda başvuruların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan HAYAL DELUXE’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. HAYAL DELUXE işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

7.3. HAYAL DELUXE, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda HAYAL DELUXE, ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 5 (beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında HAYAL DELUXE ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, HAYAL DELUXE ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. HAYAL DELUXE’nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden HAYAL DELUXE sorumlu tutulamaz.

7.4. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. HAYAL DELUXE, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) nedeni ile Sözleşme’de yer alan ürün/ürünleri taahhüt edilen süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (ondört) gün içerisinde kendisine iade edilir.

7.5. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından HAYAL DELUXE sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin HAYAL DELUXE tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle,ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

7.6. HAYAL DELUXE, İnternet Sitesi üzerinden aynı üründen ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI’nın, toptan nitelikteki alımlar için HAYAL DELUXE ile iletişim kanallarından biri ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

7.7. Mesafeli satış sözleşmesinin ve ön bilgilendirme formunda yer alan ALICI’nın bazı kişisel bilgilerini (ad-soyad, telefon,TC Kimlik Numarası adres veya e-posta adresleri vb. gibi) HAYAL DELUXEveri sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır.

HAYAL DELUXE, işbu sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; gerektiğinde Alıcı ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. Kişisel Veriler aynı zamanda HAYAL DELUXE’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için, HAYAL DELUXE’nın işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. ALICI, HAYAL DELUXE’nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul eder.

ALICI; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu HAYAL DELUXE’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

 

 

 

 

MADDE 8- GARANTİ PRENSİPLERİ

Yukarıda detaylıca belirtilen tüm hükümler aynen geçerli olmak kaydı ile;

8.1.ALICI’nın işbu sözleşme kapsamında yapmış olduğu alışveriş esnasında HAYAL DELUXE ile paylaşmak durumunda olduğu kredi kartı, banka kartı vs kart ve şifre bilgilerinin hiçbir koşulda HAYAL DELUXE ile ilgili bankalar dışında üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacağını, HAYAL DELUXE taahhüt etmektedir. İzinsiz ve onaysız paylaşımdan HAYAL DELUXE’unsorumluluğu bulunacaktır.

8.2. ALICI tarafından siparişi verilen ürünler, ALICI için özel olarak üretilecek olup bu sebeple, 6. Madde ile detaylıca belirtilen cayma hakkı ve açıklanan hususlar haricinde iade ve herhangi bir sebeple değişim mümkün değildir (MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde HAYAL DELUXE’ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.

6.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.

6.3. Sipariş öncesinde ALICI’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır. ALICI, cayma hakkını “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” te düzenlenen hususlar birlikte aşağıdaki sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

– Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve HAYAL DELUXE veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

– ALICI’nın istekleri veya kişisel ihiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

– Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsuruları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

– Tesliminden sona başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılaması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

– Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.4. ALICI, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak HAYAL DELUXE’ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, HAYAL DELUXE, ürün/ürünleri ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak, teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm nakliye masrafları HAYAL DELUXE tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür. ALICI, ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. ALICI cayma süresi içinde ürün/ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. HAYAL DELUXE, cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri HAYAL DELUXE’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve HAYAL DELUXE ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. HAYAL DELUXE’nın işbu Sözleşme’nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu Kargo Firmasının öğrenilebilmesi için HAYAL DELUXE ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği HAYAL DELUXE’nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Şirket iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.

6.5. ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masraflarını, ürün/ürünlerin cayma hakkının HAYAL DELUXE’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. HAYAL DELUXE’nınALICI’nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, HAYAL DELUXE’ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda HAYAL DELUXE’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

6.6. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı HAYAL DELUXE’ya ulaştırmak üzere 1. maddede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır.).

ALICI, işbu sözleşmenin 6. Maddesi kapsamında ele alınan cayma hakkı hükmünün tamamının dışında veya farklı bir sebeple değişim istediği takdirde ise; değişim talep ettiği ürünün malzemesi, rengi, ebatı ve diğer tüm özelliklerine bağlı olarak fiyat farkı çıkabileceğini, teslimat süresinin ilk sipariş verilen ürünler için öngörülen teslimat tarihinden fazla veya az olabileceğini; yeniden nakliye ve montaj ücreti ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda 2. Maddenin 2. Cümlesinde belirtilen ve ana sipariş için geçerli olan “nakliye dahil, montaj hariç” fiyatlandırma; değişim durumunda uygulanmayacaktır.

Yeni alınan veya değişim sonrası ALICI’ya gönderilecek olan ürünlerle alakalı olarak, işbu sözleşmenin 5. Maddesindeki TESLİMAT hükümleri aynen geçerlidir (MADDE 5- TESLİMAT

5.1. ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler, ALICI’ya özel, seçimlerine uygun olarak üretilebilecek nitelikte olup tahmini teslimat tarihleri her ürün için ayrı olarak ürün bilgilendirme kısmında mevcuttur. Nakliyeye hazır olan ürünler ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ve isimleri ALICI tarafından önceden bildirilen kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. ALICI’nın, HAYAL DELUXE ile birlikte belirlemiş olduğu tarih ve saat aralıklarında adreste bulunmaması ya da siparişi teslim alacak başka bir kimsenin bildirilmemiş olması durumunda teslimat gerçekleştirilemeyecektir. Bu durumda ALICI’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

5.1.2. Teslim anında ALICI’nın kendisinin veya teslim almaya yetkili kıldığı birinin, ürünün/ürünlerin teslim edileceği adreste bulunmaması halinde dahi HAYAL DELUXE edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın ürünü geç almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zarar, hasar ve giderlerden ALICI sorumludur.

5.2 ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye hizmet bedeli karşılığında HAYAL DELUXE tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, E-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek, ALICI’nın e-posta adresine gönderilecektir. HAYAL DELUXE tarafından ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ise ürün/ürünleri sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak HAYAL DELUXE’ya bildireceğini ve HAYAL DELUXE’ya yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

5.3. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda HAYAL DELUXE’nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

5.4. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilmesinden HAYAL DELUXE sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.

5.4.1. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anında fark edilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde HAYAL DELUXE tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI’dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

5.4.2. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anından sonra farkedilmesi durumunda ise, ALICI HAYAL DELUXE’ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürün/ürünler HAYAL DELUXE tarafından yönlendirilecek kargo firması ile taşınacak olup, teslim alınan işbu ürün/ürünler HAYAL DELUXE tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürün/ürünler, HAYAL DELUXE tarafından iade alındığı tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. Aksi takdirde ürün/ürünler ALICI’ya iade edilecektir.

5.4.3.   Ürün/ürünlerin nakliyesi, HAYAL DELUXE tarafından anlaşmalı olduğu nakliye şirketi ile değil de, kargo firması aracılığı ile gerçekleştirilmişse; sevkiyat esnasında, sevkiyattan kaynaklı oluşan hasarlardan, tespit tutanağı düzenlenmiş olması halinde HAYAL DELUXE sorumlu olup kargo şirketine rücu hakkı saklıdır. 

5.5. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması, ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, HAYAL DELUXE’nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.).

MADDE 9- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI, işbu Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ise İzmir Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkına sahiptir.

 

HAYAL DELUXE

: HAYAL Kuaför Mobilyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ALICI :
TARİH :

 

×

Merhaba

WhatsApp destek hattımız ile iletişime geçmek için aşağıdaki temsilcimize tıklayın. info@hayaldeluxe.com

×